skip to Main Content
info@docuteam.ch DE +41 56 470 03 37 FR +41 21 510 21 81

Digital Arkivering

Du vill att digitala handlingar ska förbli tillgängliga över generationer av hårdvara, operativsystem och applikationer. För detta söker du en partner som har många års erfarenhet från olika projekt. Docuteam är inte bara konsult i digitalt arkivering utan utvecklar även egna verktyg som är tillgängliga i open source. Dessa program baseras på referensmodellet OAIS (ISO 14721). Vi är aktiva på två områden inom digitalt arkivering:

1. Analys, planering och implementering

Vi analyserar processer, datasamlingar och systemlandskap för att vägleda dig till ett eget digitalt arkiv. Det innehåller:

  • Definition av en arkiverings- och bevaringsstrategi
  • Analys av befintliga datasamlingar (produktionssystem, volym, komplexitet), bedömning av arkivvärdet.
  • Utformning av ett pålitligt digitalt arkiv som uppfyller kraven av OAIS (ISO 14721).
  • Teknisk omsättning av det utformade konceptet. Det finns ingen mjukvara som täcker OAIS “out of the box”, men vi hittar de komponenter som du behöver. De kan vara kommersiella produkter eller egna open source-utvecklingar.
  • Integration av det digitala arkivet i systemlandskapet som redan finns hos dig. Det blir mest effektivt om man kan dela bestående strukturer som t.ex. lagring eller databasserver.
  • Digital läsesal: Utformning och implementering av system som ger tillgång till digitala handlingarna.

2. Open source-lösningar för digitala arkiv

Vi utvecklar egna verktyg för digital långtidsarkivering och publicerar dem som open source. Vår kärna är “Documill”, en flexibel maskin som tar emot och bereder digitala handlingar för e-arkivet. “Docupack” är arkivmedarbetarnas verktyg för att granska och redigera informationspaket (SIP, AIP). Dessa verktyg används redan i olika arkiv. Ta chansen och använd de här verktygen för att komma igång med ditt e-arkivet utan licenskostnader. Om du vill så får du gärna ett support- och uppdateringsavtal med oss som garanterar dig hjälp vid frågor och håller din installation aktuellt.

Back To Top