skip to Main Content
info@docuteam.ch DE +41 56 470 03 37 FR +41 21 510 21 81

Produkter Överblick

Records management och arkivering är processer som sträcker sig över hela livscykeln av information, från skapelsen och strukturerad förvaring till arkivering eller gallring. Säg till vad du har för behov.

Tillsammans med dig utvecklar vi din records management och hjälper dig med att bestämma vad du ska spara, i vilken form, hur länge och i vilka strukturer. Det spelar ingen roll om dokumenten finns på papper, digitalt eller både och.

Ofta behövs bara en liten del av de nödvändiga handlingarna sparas i obegränsad tid – vi bistår dig i de bedömningarna och upprättar gallringsregler. Vi strukturerar och förtecknar ditt arkiv och förenklar tillgången till kunskapen som finns i handlingarna. Vi utför också digitalisering av dokument så att tillgängligheten ökar ytterligare.

För dina dokument och handlingar som redan finns i digital form kan vi upprätta ett digitalt arkiv enligt internationella regler och standards. Vi hittar en lösning som passar dina befintliga IT-system och använder oss av kommersiella applikationer och egna programutvecklingar.

I många organisationer – offentliga och privata – saknas det ofta personal som skulle kunna ägna sig åt records management och arkivering. Dessutom krävs för olika frågor specifik kunskap. Med Docuteams praxisprovade modell tar vi hand om ditt arkiv på ett kontinuerligt sätt. Så får även mindre organisationer ett professionellt arkiv.

Back To Top