skip to Main Content
info@docuteam.ch DE +41 56 470 03 37 FR +41 21 510 21 81

Outsourcing

Du vill överföra skötseln av dokumenthantering och arkivering till en kompetent partner. Vi har erfarenhet utifrån mångåriga mandat att sköta såväl privata som kommunala arkiv på ett effektivt och professionellt sätt.

  • Vi konsulterar verksamheter som producerar dokument och överför handlingar till arkivet som de inte längre använder dagligen.
  • Vi gallrar dessa handlingar enligt interna regler och lagar, bevarar dem i egna rum och förtecknar dem.
  • Vi ställer en arkivdatabas till förfogande så att du inte behöver skaffa en egen mjukvara för arkivet.
  • Vi svarar på interna och externa frågor och ger tillgång till arkivhandlingar.
  • Vid behov jobbar vi på plats. De flesta ärenden kan bearbetas från kontoret i Malmö. På det viset kan Docuteam-modellen erbjuda en omfattande och effektiv arkivlösning på distans.
Back To Top