skip to Main Content
info@docuteam.ch DE +41 56 470 03 37 FR +41 21 510 21 81

Gallring

Du vill följa gallringsfrister och säkerställa att de nödvändiga handlingarna bevaras. Vår rådgivning baseras på lagstadgade och administrativa frister, erfarenhet från många arkiv samt utbildning som historiker.it Garantie sind wir deutlich schneller, als wenn Sie mit eigenem Personal Ihr Archiv bewirtschaften.

  • Vi utvecklar tillsammans med dig standardiserade riktlinjer och checklistor för gallring av dina handlingar,
  • har stor erfarenhet om vad som ska sparas inom privata verksamheter och andra organisationer,
  • visar dig hur du vid akuta platsproblem kan minska eller undvika dyra investeringar i lokaler genom att konsekvent utföra gallringen.
Back To Top