skip to Main Content
info@docuteam.ch DE +41 56 470 03 37 FR +41 21 510 21 81

Records Management

Du vill ha kontroll på dina handlingar och bevara dem enligt lagen så att beslut och processer blir begripliga. Vi stöder vårt arbete på internationellt godkända regler, framför allt på ISO-norm 15489.

  • Efter en analys utvecklar vi regler för hanteringen av dina handlingar inom företaget.
  • Vi utvecklar ett ordningssystem (registratur) vilket omfattar organisationens alla processer och kompletteras med samtal med organisationsenheterna.
  • För alla positioner i detta ordningssystem noterar vi nödvändiga uppgifter (metainformation), t. ex. om gallringsfrist eller klassificering.
  • Om det behövs hjälper vi till med att välja ett IT-system som förvaltar handlingarna. Annars implementerar vi ordningssystemet med det vanliga filsystemet på datorn.
  • Vi utbildar dina medarbetare i dokumenthantering och hur man använder ordningssystemet. Vi planerar alla andra åtgärder, från behörigheter till controlling av reglerna.
Back To Top